|  
  |  
De winkel is momenteel gesloten
Openingstijden
7 dagen per week
op afspraak

contact
damokles.nu
 | 

Disclaimer

disclaimer

algemeen
Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van damokles.nu is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande van damokles.nu

gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door damokles.nu met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van damokles.nu zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel damokles.nu uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. damokles.nu geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij damokles.nu en of hun rechtmatige eigenaren en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door damokles.nu uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel damokles.nu zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. damokles.nu aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. damokles.nu verstrekt door middel van deze site informatie over boeken. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Recent toegevoegd
Het ultieme verhaal van BMW.
12,50

Het ultieme verhaal van BMW.

Mijn leven's liederen
10,00

Mijn leven's liederen

Marilyn Among Friends
10,00

Marilyn Among Friends

Legendary Race Cars
17,50

Legendary Race Cars

NS-locomotievendepot Heerlen. Stoom in de Mijnstreek
20,00

NS-locomotievendepot Heerlen. Stoom in de Mijnstreek

Clark Gable Paper Dolls in Full Color
7,00

Clark Gable Paper Dolls in Full Color

damokles.nu
  |  
  |